Blog

BLOG

Vlaamse overheid nog strenger voor bedrijven

1 juni werd de sorteermaatregel voor bedrijven opnieuw verstrengd. Nu moeten bedrijven boven de 18 afvalsoorten die ze reeds afzonderlijk inzamelen nog 3 soorten apart inzamelen: recycleerbare harde kunststoffen, geëxpandeerd polystyreen (piepschuim) en folies.

De strijd tegen de steeds groeiende afvalberg
Vlamingen zijn goede sorteerders, zowel particulieren als ondernemingen. Er is echter altijd ruimte voor verbetering en daarom nam de Vlaamse overheid de beslissing om bedrijven nog meer afvalsoorten apart te laten sorteren. Vanaf 1 juni zijn er dus 3 afvalsoorten niet meer welkom in de restafvalzakken van ondernemingen:

1. Harde plastic
2. Geëxpandeerd polystyreen (EPS) a.k.a. Piepschuim
3. Folie

De Vlaamse overheid nam deze beslissing omdat de drie bovengenoemde stoffen alle drie gerecycleerd kunnen worden en om de plasticverontreiniging een beetje in te perken. Hoe meer we apart kunnen recycleren, hoe beter voor het milieu is. Bedrijven moeten dit natuurlijk niet alleen doen, afvalverwerkers hebben de nodige zakken en containers om de nieuwe soorten apart te kunnen ophalen.

Ernstige gevolgen voor ‘wansorteerders’
Vlaanderen neemt zijn strijd met het afval serieus en zal zogezegde ‘wansorteerders’ beboeten indien het afval incorrect wordt gesorteerd. Het eindigt niet met een symbolische tik op de vingers. Ze hebben de inspectiediensten de opdracht gegeven streng toe te zien op het correct naleven van de nieuwe verstrengde maatregel. Zowel de afvalinzamelaar als het bedrijf dat het afval incorrect aanbood kunnen beboet worden met ernstige gevolgen van dien. Zo kunnen afvalinzamelaars bijvoorbeeld hun registratie verliezen.

21 afvalstromen: een opfrissing
1. Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
2. Folies
3. Recycleerbare harde kunststoffen

Deze drie moeten vanaf nu ook in een aparte zak of container, maar wat waren de overige 18 nu weer? Even een opfrissing:
4. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
5. Glas
6. Papier en karton
7. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
8. Groenafval
9. Textiel
10. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
11. Banden
12. Puin
13. Afgewerkte olie, zoals motorolie
14. Gevaarlijke afvalstoffen, zoals chemicaliën, pcb-houdende apparaten…
15. Asbest
16. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, zoals oude koelkasten, diepvriezers…
17. Landbouwfolie
18. Batterijen en accu’s
19. PMD
20. Hout
21. Metaal

(VLAREMA art 4.3.2)

2 vliegen in 1 klap: Ortessa actief in België en Lammertyn.net zet volgende stappen richting groei

De recente overname van Lammertyn.net door Ortessa, de nieuwe afvalgroep binnen de familie van Gansewinkel, slaat als het ware 2 vliegen in 1 klap. Enerzijds is Ortessa nu ook actief binnen België, maar nog belangrijker is dat Lammertyn.net nu stappen kan zetten richting groei.

“Groei en verdere professionalisering is altijd het toekomstplan geweest”, zegt Koen Lammertyn, voormalig zaakvoerder van Lammertyn.net. “En om dat te kunnen bereiken zijn we enige tijd geleden bij Ortessa langs gegaan. Naar onze mening passen de karakters van beide bedrijven namelijk goed bij elkaar.” Na een eerste gesprek kwam er al snel een tweede en van het een kwam het ander.

Op 20 augustus, iets meer dan een maand geleden, werd de overname formeel bekrachtigd: “We hebben alle aandelen overgedragen aan Ortessa België NV.” Dat wil echter niet zeggen dat Koen en zijn zus Sabine zich terugtrekken uit de zaak en een andere professionele uitdaging aangaan. “Marc Lammertyn startte het bedrijf in 1961 en het is ons doel om Lammertyn.net te doen groeien. Daarom blijven we nauw betrokken bij de activiteiten.”

Lammertyn.net is niet het enige bedrijf overgenomen door Ortessa. Ook bedrijven zoals Van Kaathoven (afvalinzamelaar in Zuidoost-Nederland), Rondo (afvalregisseur actief in Nederland en België) en Valor (recyclagebedrijf van compost, papier, kunststof en klein elektrisch afval) behoren tot de bedrijvenportefeuille van Ortessa, een afvalgroep met hoofdzetel in Eindhoven. “Net zoals de andere bedrijven die tot de afvalgroep Ortessa behoren, blijven we zelfstandig actief. De overname zorgt er mede voor dat we kunnen gebruikmaken van elkanders expertise en dat creëert mogelijkheden. Het is de ambitie van Ortessa om een middelgrote speler te worden binnen de afvalsector en wij bij Lammertyn.net kunnen daar nu bij helpen.”

Niet alleen Koen en Sabine zijn verheugd met de overname, ook Rob van Gansewinkel is tevreden met de recente overname: “We zetten nu voorzichtig onze eerste stappen op de Belgische afvalmarkt met onze groep Ortessa. De toenadering van Lammertyn.net brengt ons een mooie uitvalbasis in Beveren van waaruit we rustig kunnen uitkijken naar verdere groeikansen.” Een uitvalbasis met ruim 50 jaar ervaring in de inzameling van zowel huishoudelijk als bedrijfsafval. Lammertyn.net telt op dit moment ruim 30 medewerkers, 20 voertuigen en is actief in een 25-tal gemeenten.